Nasze Pracownie

Pracownia Renowacji i Sztukatorstwa

Na pracowni renowacji i sztukatorstwa prowadzone są zajęcia praktyczne w zawodzie technik renowacji elementów architektury, dla uczniów Powiatu cieszyńskiego.

CKZ posiada upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla 2 kwalifikacji:

  • BUD.24 – prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
  • BUD.23 – wykonywanie renowacji detali architektonicznych
Skip to content