Nasze Pracownie

Pracownia Obrabiarek Sterownych Numerycznie - CNC

Pracownia obrabiarek CNC została w roku 2017 doposażona ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu 10.4 EFRR w Obszarze 11 – Infrastruktura Kształcenia Zawodowego.

Otrzymano 4 nowe obrabiarki firmy HAAS w tym 3 tokarki oraz 1 frezarkę. Wyposażenie jest zgodne z podstawa programową kształcenia w zawodzie i spełnia wszystkie wymogi objęte kształceniem.

Pracownia posiada również upoważnienie OKE w Jaworznie do przeprowadzania egzaminów zawodowych w kwalifikacji:

  • MEC.05 – użytkowanie obrabiarek skrawających
Skip to content