Nasze Pracownie

Pracownia Obrabiarek Konwencjonalnych

Pracownia obrabiarek konwencjonalnych została w roku 2017 doposażona ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu 10.4 EFRR w Obszarze 11 – Infrastruktura Kształcenia Zawodowego.

Otrzymano 10 nowych maszyn w tym 5 tokarek, 3 frezarki , piła oraz wiertarka promieniowa. Wyposażenie jest zgodne z podstawa programową kształcenia w zawodzie i spełnia wszystkie wymogi objęte kształceniem.

Pracownia posiada również upoważnienie OKE w Jaworznie do przeprowadzania egzaminów zawodowych w kwalifikacji:

  • MEC.05 – użytkowanie obrabiarek skrawających
Skip to content