Nasze Pracownie

Pracownia Montażu Mechanicznego

  • Pracownia montażu mechanicznego przeznaczona jest do nauki zagadnień związanych z montażem, demontażem i naprawą maszyn, urządzeń, narzędzi. Tutaj poznaje się zasady montażu i naprawy maszyn, stosowane narzędzia i przyrządy monterskie jak również specjalistyczne pomiarowe, oraz przygotowuje się uczniów do egzaminów zawodowych w zawodzie technik mechanik dla kwalifikacji:
  • MEC.03 – montaż i obsługa maszyn i urządzeń
  • MEC.08 – wykonywanie i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi
  • MEC.09 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn, urządzeń i narzędzi.

Pracownia posiada uznanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przeprowadzanie egzaminów zawodowych w w/w kwalifikacjach.

Skip to content