Nasze Pracownie

Pracownia Diagnostyki Samochodowej i Pracownia Samochodowa

Stanowiska diagnostyki samochodowej wyposażone są w urządzenia technologiczne, diagnostyczne oraz kontrolno- pomiarowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wymogów na stacjach kontroli pojazdów. Umożliwia to pełną realizację podstawy programowej, przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz pogłębianie zainteresowań w tym kierunku.

Pracownia samochodowa- wyposażona jest w stanowiska demontażowo- montażowe wraz z wyposażeniem narzędziowym, dzięki którym można wykonywać ćwiczenia na zespołach i podzespołach wymontowanych z pojazdu. Posiadamy również 5 podnośników samochodowych. Są to podnośniki dwukolumnowe, czterokolumnowe oraz nożycowy.

Skip to content