Nasze Pracownie

Pracownia Budowlana

Na pracowni budowlanej prowadzone są zajęcia praktyczne w zawodzie technik budownictwa dla uczniów z  Powiatu cieszyńskiego.

CKZ posiada upoważnienie do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla  kwalifikacji:

  • BUD.12 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
Skip to content