Kursy Spawalnicze

KURSY SPAWALNICZE

Zakres Szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin blach i rur/stali nierdzewnej/aluminium wyżej wymienionymi metodami spawania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

KURSY SPAWALNICZE

Dane Instytucji Szkoleniowej

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach

ul. Cieszyńska 11, 43-440 Goleszów
+48 33 852 87 96
dyrektor@ckpbazanowice.pl

KURSY SPAWALNICZE

Zainteresowany?

KURSY SPAWALNICZE

Cennik

Istnieje możliwość uzyskania rabatów na określone kursy, w przypadku realizacji kilku metod lub zgłoszenia większej liczby uczestników, oraz w innych indywidualnych przypadkach.

Kursy realizujemy po otrzymaniu zgłoszenia.

METODA

MAG (135)

Stal czarna

1 700 zł / os.

METODA

Elektryczna

Spoinami pachwinowymi

1 700 zł / os.

METODA

Gazowa

Spoinami czołowymi

1 700 zł / os.

METODA

TIG W22 (141)

Aluminium

2 000 zł / os.

METODA

TIG FM1 (141)

Stal czarna

1 700 zł / os.

Rozszerzenie na stal nierdzewną 500 zł

METODA

TIG FM5 (141)

Stal nierdzewna

2 000 zł / os.

 • Koszt weryfikacji spawalniczej – 400 zł
 • Cięcie plazmą – 300 zł
 • Obsługa palnika – 250 zł

KURSY SPAWALNICZE

Certyfikaty

Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

 • Książeczka Spawacza,
 • Świadectwo Spawacza wg EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2.

Dokumenty są wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień.

KURSY SPAWALNICZE

Wymagania Wstępne

Wymagania wstępne dla uczestnika szkolenia:

 • Ukończone 18 lat
 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie spawania

KURSY SPAWALNICZE

Czas Trwania

Kurs trwa 4 tygodnie.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w salach wykładowych i pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 11, 43-440 Goleszów.

KURSY SPAWALNICZE

Klauzula Informacyjna

Niniejszą klauzulę informacyjną dedykujemy osobom, które zapiszą się na kurs spawania.

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 11, 43-440 Goleszów
 • Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Wantulok
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, powtórnej rekrutacji na inny kurs, a w przypadku zakwalifikowania na kurs w celu przeprowadzenia kursu zgodnie z rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 2019r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Odbiorca Pana/Pani danych osobowych będzie Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji a w przypadku zakwalifikowania na kurs w okresie 5 lat od zakończenia kursu
 • Posiada Pan/Pani dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie przetwarzania
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym

KURSY SPAWALNICZE

Pliki do Pobrania

Poniżej znajdują się pliki do pobrania

Wytyczne

Wytyczne dla uczestników kursów spawania

Karta Zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa na kurs spawania

Skip to content