Kursy Spawalnicze

KURSY SPAWALNICZE

Zakres Szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin blach i rur/stali nierdzewnej/aluminium wyżej wymienionymi metodami spawania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

KURSY SPAWALNICZE

Dane Instytucji Szkoleniowej

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach

ul. Cieszyńska 11, 43-440 Goleszów
+48 33 852 87 96
dyrektor@ckzbazanowice.pl

KURSY SPAWALNICZE

Zainteresowany?

KURSY SPAWALNICZE

Cennik

Istnieje możliwość uzyskania rabatów na określone kursy, w przypadku realizacji kilku metod lub zgłoszenia większej liczby uczestników, oraz w innych indywidualnych przypadkach.

Kursy realizujemy po otrzymaniu zgłoszenia.

METODA

MAG (135)

Stal czarna

1 800 zł / os.

METODA

Elektryczna

Spoinami pachwinowymi

1 800 zł / os.

METODA

Gazowa

Spoinami czołowymi

1 800 zł / os.

METODA

TIG W22 (141)

Aluminium

2 000 zł / os.

METODA

TIG FM1 (141)

Stal czarna

1 800 zł / os.

Rozszerzenie na stal nierdzewną 450 zł

METODA

TIG FM5 (141)

Stal nierdzewna

2 000 zł / os.

Koszt weryfikacji spawalniczej – 450 zł

Cięcie plazmą – 300 zł

Obsługa palnika – 250 zł

KURSY SPAWALNICZE

Certyfikaty

Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji:

 • Książeczka Spawacza,
 • Świadectwo Spawacza wg EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2.

Dokumenty są wystawione przez Łukasiewicz GIT Centrum Spawalnictwa, Gliwice z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień.

KURSY SPAWALNICZE

Wymagania Wstępne

Wymagania wstępne dla uczestnika szkolenia:

 • Ukończone 18 lat
 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie spawania

KURSY SPAWALNICZE

Czas Trwania

Kurs trwa 4 tygodnie.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w salach wykładowych i pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 11, 43-440 Goleszów.

KURSY SPAWALNICZE

Klauzula Informacyjna

Niniejszą klauzulę informacyjną dedykujemy osobom, które zapiszą się na kurs spawania.

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż:

 • Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach, ul. Cieszyńska 11, 43-440 Goleszów,
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, możliwy jest poprzez adres e-mail: iod.ckpbazanowice@grupaformat.pl,
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, powtórnej rekrutacji na inny kurs, a w przypadku zakwalifikowania na kurs w celu przeprowadzenia kursu zgodnie z rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 2019r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie  Łukasiewicz GIT Centrum Spawalnictwa w Gliwicach,
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji a w przypadku zakwalifikowania na kurs w okresie 5 lat od zakończenia kursu
 • Posiada Pan/Pani dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie przetwarzania
 • Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym

KURSY SPAWALNICZE

Pliki do Pobrania

Poniżej znajdują się pliki do pobrania

Wytyczne

Wytyczne dla uczestników kursów spawania – Program kształcenia, zakres egzaminu

Karta Zgłoszeniowa na kurs spawania

Osoba prywatna

Karta Zgłoszeniowa na kurs spawania

Zlecenie przez firmę

Skip to content